Individuell workshop

Tycker du landskapsfotografering är svårt? Har du alltid kameran inställd på automatik och känner att du inte utnyttjar din kameras fullständiga potential. Jag har mer än 10 års erfarenhet av landskapsfotografering som jag gärna delar med mig av.

Den individuella workshopen består av max 3 personer per tillfälle. Undervisning i mindre grupp möjliggör snabbare inlärning och det blir en lättare interaktion mellan deltagarna. Det finns gott om tid att i lugn och ro gå igenom hur din kamera fungerar. Vi behandlar områden som ISO, bländare (f/stop), slutartid (shutter speed), skärpedjup (deepth of field) komposition etc. Workshopen kommer att genomföras utomhus på ett vackert ställe där vi kan blanda teori och praktik.

Jag kommer att kontakta dig per telefon innan workshopen för att i mer detalj gå igenom vad du vill ha hjälp med.

All undervisning sker under helger på bestämd plats i Malmöområdet eller på Österlen. Du behöver inte någon tidigare erfarenhet från landskapsfotografering. 

Ta med din kamera, objektiv, stativ samt eventuella filter.

Använd kontaktformuläret nedan för att boka en workshop eller om du har ytterligare frågor.

Namn *
Namn

Priser:

Workshop, 4 timmar med 1 person: 1600 SEK

Workshop, 4 timmar med 2 personer: 1200 SEK per person

Workshop, 4 timmar med 3 personer: 1000 SEK per person

Resekostnad tillkommer om du hellre vill träffas på annan plats än Malmöområdet eller Österlen.


Individual workshop

Do you find landscape photography difficult? Do you always take photos with your camera in automatic mode and feel you do not use your cameras full potential. I have more then 10 years of landscape photography experience that I would be glad to share.

The individual workshop consists of maximum 3 people per workshop. Teaching in smaller groups facilitates faster learning and the interaction within the group becomes easier. Therefore there's plenty of time to go through how your camera works. We will touch on areas like ISO, f/stops, shutter speed, depth of field, composition etc. The workshop will be conducted outdoors in beautiful surroundings where we can mic theory and practice.

I will contact you before the workshop to discuss more in detail what you want to learn.

The workshops are conducted during weekends in the Malmö area or Österlen. You do not need any previous experience from landscape photography.

Bring you camera, lenses, tripod and any filters you might have.

Send me a message to book a workshop or if you have any further questions. I'll be glad to answer them.

Name *
Name

Prices:

Workshop, 4 hours with 1 person: 1600 SEK

Workshop, 4 hours with 2 people: 1200 SEK per person

Workshop, 4 hours with 3 people: 1000 SEK per person

Additional cost for travel will apply if you prefer to meet at another location then Malmö area or Österlen.

untitled-04160.jpg